ส่วนประกอบอุปกรณ์จับยึด

น๊อตตัวเมียรูปตัว T - สกรู - ก้านจับยึด - ส่วนประกอบชนิดแข็ง - ส่วนประกอบชนิดเคลื่อนที่ได้

Back to Top